Komplett efterkross med elverk matare, siktstation

Asking Price:
Item Location: SWEDEN
Model: efterkross med elverk matare, siktstation
Year of Manufacturer: 1999
Accessories Komplett efterkrossanläggning med 1.Trailerskåp med elverk 325 kva med Volvo dieselmotor och Stamford generator. Kylare med elfläkt. Verkstadsgenerator på 30 kva. Verkstad. Dieseltank 3000 liter. 2.Tunnelmatare, ställbar hastighet. 3.Band 18,5 meter från matare. 4. Siktstation Lokomo B356, 3-däckad. 5.Käftkross Svedala Arbrå 60X30. 6.Konkross Svedala Arbrå 2000. Genomgången. Nytt topplager. 7.Uppsamlingsband från käftkross och konkross. 8. Returband till siktstation. 9. Utkastarband för färdig produkt. 10. Utkastarband med OJ våg på hjulställ. Kapacitet för bärlager 0-32 är ca 180 ton per timme. Lämnade data och uppgifter kommer från våra uppdragsgivare.
Seller Stock ID 1397

Complete after crushing plant with: 1.Trailer cabinet with a generator 325 kva with Volvo diesel engine and Stamford alternator. Radiator with electric fan. Workshop generator 30 kva. Workshop. Diesel tank 3000 liters. 2.Tunnel feeder, adjustable speed. 3.Band 18.5 meters from the feeders. 4. The screening station Lokomo B356, 3-decked. 5.Jaw crusher Svedala Arbrå 60x30. 6.Cone chrusher Svedala Arbrå 2000. Completed. New top layer. 7.Band from jaw crusher and cone crusher. 8. Return Bands and screening station. 9. Thrower belts for the finished product. 10. Thrower belts with OJ wave on the undercarriage. Capacity for stone material 0-32 mm is about 180 tons per hour. Information and data submitted by our clients.

Note: This item has expired - please see all Mining Equipment Swedens »

Do you require additional services?